Veškeré dotazy můžete psát

na e-mail:


E-mail: jansa.jar@seznam.cz

J.Jansa - autor
Historie hradu Lanšperka
Klikni na obrázek, který chceš nechat 	zvětšit!
Vyprávění o Šejvu
Klikni na obrázek, který chceš nechat 	zvětšit!
Historie mlýna a pily č.44 v D.Dobrouči
Klikni na obrázek, který chceš nechat 	zvětšit!
kroniky rodu Pecháčkova
Klikni na obrázek, který chceš nechat 	zvětšit!
Kroniku rodu Štěpánkova
Klikni na obrázek, který chceš nechat 	zvětšit!
700.let obce Dolní Čermné
Klikni na obrázek, který chceš nechat 	zvětšit!

Podnětem mého rodopisného bádání se stal rodný list mých prarodičů s údaji o jejich původu. Předpokládal jsem, že vyhledání dalších generací bude snadné. Starší zápisy byly ale strohé a psané neznámým písmem kurentem.

Ukázka kurentu Klikni na obrázek, který chceš nechat 	zvětšit!

To písmo mne fascinovalo svojí záhadností, ale brzy jsem si jeho četbu osvojil. Studium gruntovních knih a ostatních archiválií mi poskytlo podrobné údaje o životě zdejších obyvatel v minulosti, o mých předcích až k roku 1530. Velkou pomocí rodopisné práce mi byly znalosti zeměpisného, dějepisného a kartografického charakteru, které jsou mým hobby již od mládí.
Následně jsem sestavil více než tisíc rodokmenů. Velké množství rodopisného materiálu mne podnítilo k sepsání desítek příběhů jednotlivých rodin i celých rodů, historií usedlostí, rychet, mlýnů atd. Posléze jsem literárně zpracoval a sepsal brožury: "Historie hradu Lanšperka" (angická verze), "Vyprávění o Šejvu", "Historie mlýna a pily č.44 v D.Dobrouči", kroniky rodu Pecháčkova, Maixnerova, Špinlerova a knižně zpracoval a vydal "Kroniku rodu Štěpánkova" atd. Spolupracoval jsem na vydání representační publikace k výročí 700.let obce Dolní Čermné.K podobnému poznání zajímavých dat, údajů a informací o svých předcích může dojít téměř každý, pokud věnuje potřebnou investici tomuto tématu.

© Tomas Mikyska